+48 666 839 633  
designbud_(at)_designbud.pl  

POLITYKA PRYWATNOŚCI

1. Informacje ogólne

Firma Pol-bud szanuje prywatność swoich klientów. Niniejsza Polityka Prywatności ma zastosowanie w odniesieniu do danych osobowych zbieranych na potrzeby realizacji zleceń w naszej firmie. Firmą odpowiedzialną za zbieranie i wykorzystywanie danych osobowych na potrzeby realizacji zamówień jest Pol-Bud Paweł Sokalski, ul. Drozdowo 15, 19-420 Drozdowo. Szczegółowe dane kontaktowe przedstawiono w części „Kontakt” poniżej. Niniejsza Polityka Prywatności określa, w jaki sposób są przetwarzane dane, jakie rodzaje danych osobowych są zbierane, w jakich celach i w jaki sposób są one chronione. Ponadto, dokument ten informuje, w jaki sposób można kontaktować się z firmą Pol-Bud aby uzyskać dostęp do swoich danych osobowych, dokonać ich aktualizacji, a także zmienić wcześniejsze preferencje lub zadać pytanie.

1. JAKIE DANE OSOBOWE SĄ ZBIERANE I W JAKI SPOSÓB SĄ ONE WYKORZYSTYWANE
2. PRAWA KLIENTA
3. INFORMACJE UDOSTĘPNIANE INNYM PODMIOTOM
4. LINKI DO INNYCH STRON INTERNETOWYCH
5. BEZPIECZEŃSTWO
6. AKTUALIZACJA POLITYKI PRYWATNOŚCI
7. KONTAKT

1. JAKIE DANE OSOBOWE SĄ ZBIERANE I W JAKI SPOSÓB SĄ ONE WYKORZYSTYWANE
Dane osobowe przetwarzane w ramach procesu realizacji zamówień składanych poprzez e-mail, telefonicznie lub osobiście, udostępniane są dobrowolnie przez klienta. Termin „dane osobowe” oznacza „wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej”.   

a) Dane osobowe przekazywane przez klientów 

Dane osobowe przekazywane przez klientów są przetwarzane wyłącznie w celach określonych w niniejszej Polityce Prywatności. Odmowa przekazania niektórych danych osobowych może mieć wpływ na proces realizacji zamówienia. 

1. Proces rejestracji 
Klient w chwili składania zamówienia w naszej firmie jest proszony o podanie pewnych danych osobowych, takich jak: imię i nazwisko, numer telefonu, adres e-mail / adres pocztowy / dane firmy oraz NIP firmy.

2. Kontakt z Działem Obsługi Klienta
W przypadku kontaktu z naszym Działem Obsługi Klienta, informacje przekazane przez klienta są przetwarzane i przechowywane w celu udzielenia odpowiedzi na zapytania klienta i zarządzania korespondencją. Przykładowe informacje, o których mowa powyżej, to data i godzina złożenia zapytania oraz udzielenia odpowiedzi, imię i nazwisko, adres e-mail, przedmiot zapytania lub reklamacji oraz treść odpowiedzi.

b) Dane osobowe zbierane automatycznie 

Niektóre dane mogą być zbierane automatycznie poprzez naszą witrynę internetową w celu optymalizacji oraz w celu zapewnienia klientowi wysokiej jakości usług i informacji.

1. Strona Internetowa 
Zbierane dane pozwalają określić m.in. liczbę klientów odwiedzających stronę internetową, odwiedzane podstrony. Dane te umożliwiają poprawę jakości i atrakcyjności naszego serwisu internetowego.

2. Pliki cookies 
Pliki cookies wykorzystywane przez przeglądarki internetowe to niewielkie pliki tekstowe zapisywane na dysku twardym komputera podczas odwiedzania strony internetowej. Jeżeli klient chce wyłączyć funkcję plików cookies w przeglądarce, na pasku narzędzi większości przeglądarek w sekcji „Pomoc” można sprawdzić, w jaki sposób to zrobić, a także jak ustawić powiadomienia o otrzymaniu nowych plików cookies oraz jak dezaktywować wcześniej zapisane pliki cookies. W przypadku wyłączenia funkcji plików cookies pochodzących od naszego sklepu internetowego, działanie naszego serwisu może być ograniczone.

2. PRAWA KLIENTA
Klient ma prawo otrzymywać informacje na temat swoich danych osobowych oraz ma prawo dostępu do swoich danych (zob. „Kontakt” poniżej). W dowolnym czasie klient może zażądać, aby jego dane osobowe zostały sprostowane, zablokowane lub usunięte, jeżeli są one niepoprawne lub nieaktualne. Każde zgłoszenie żądania dostępu, sprostowania, zablokowania lub usunięcia danych osobowych jest rozpatrywane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Klient może w każdym czasie żądać zaprzestania przetwarzania jego danych osobowych. Jeżeli klient zażąda, aby firma Pol-Bud zaprzestała przetwarzania jego danych osobowych w związku z realizacją zamówień lub chce wycofać którąkolwiek z udzielonych wcześniej zgód, wówczas, na żądanie klienta, jego dane są usuwane.

3. INFORMACJE UDOSTĘPNIANE INNYM PODMIOTOM
Dane osobowe zgromadzone na potrzeby realizacji zamówień ujawniane są wyłącznie na zasadach określonych w niniejszym dokumencie. Firma Pol-Bud może udostępniać dane osobowe klientów podmiotom, które na zlecenie firmy Pol-Bud świadczą usługi służące realizacji celów określonych w niniejszej Polityce Prywatności. Mogą to być m.in. podmioty, którym powierzono obsługę klienta i logistyczną obsługę zamówień (w tym podmioty koordynujące rozsyłanie wiadomości elektronicznych). W sytuacji gdy firma Pol-Bud korzysta z zewnętrznych dostawców usług, firma Pol-Bud wymaga od usługodawców zewnętrznych, aby dane osobowe były przez nich przetwarzane zgodnie z instrukcjami opisanymi w niniejszej Polityce Prywatności oraz aby bezpieczeństwo tych danych było zagwarantowane. Zewnętrzni dostawcy usług są upoważnieni przez firmę Pol-Bud do wykorzystywania lub ujawniania danych osobowych wyłącznie w zakresie, w jakim jest to niezbędne do świadczenia usług na rzecz firmy Pol-Bud, lub zapewnienia zgodności z przepisami prawa.

4. LINKI DO INNYCH STRON INTERNETOWYCH
Dla wygody klientów nasz sklep internetowy może udostępniać linki do innych stron internetowych. Takie strony internetowe działają niezależnie od naszej strony internetowej oraz pozostają poza kontrolą firmy Pol-Bud. Mogą one stosować własną politykę prywatności. Firma Pol-Bud zaleca, aby przed rozpoczęciem korzystania z takich stron uczestnik zapoznał się z obowiązującą na nich polityką prywatności.

5. BEZPIECZEŃSTWO
Firma Pol-Bud stosuje odpowiednie administracyjne, techniczne i fizyczne zabezpieczenia chroniące dane osobowe znajdujące się w jej posiadaniu przed przypadkowym lub bezprawnym zniszczeniem, przypadkową utratą, nieupoważnioną modyfikacją, nieupoważnionym ujawnieniem lub udostępnieniem, nieprawidłowym wykorzystaniem oraz wszelkimi innymi niezgodnymi z prawem formami ich przetwarzania.

6. AKTUALIZACJA POLITYKI PRYWATNOŚCI
Firma Pol-Bud może dokonywać zmian i aktualizacji niniejszej Polityki Prywatności. Jeżeli zmiany w treści niniejszej Polityce Prywatności będą istotne, Firma Pol-Bud przekaże stosowne zawiadomienie za pośrednictwem strony internetowej.

Wprowadzone zmiany wchodzą w życie od 24 maja 2018r.

7. KONTAKT

W celu:

a) otrzymania dodatkowych informacji o sposobie przetwarzania danych osobowych lub uzyskania dostępu do treści swoich danych osobowych;
b) sprostowania, zablokowania lub usunięcia danych osobowych;
c) usunięcia adresu e-mail z list mailingowych, klient może skontaktować się z Działem Obsługi Klienta w następujący sposób:

I. dzwoniąc do Działu Obsługi Klienta 
tel. (+48) 666 839 633

II. pisząc na adres e-mail wiadomość elektroniczną:
e-mail: designbud@designbud.pl

DANE KONTAKTOWE

KOSZTORYSY:

NADZÓR WYKONAWCZY:

+48 666 839 633

p.sokalski_(at)_designbud.pl

© Designbud All Rights Reserved.